Právní praxí v oblasti advokacie se zabývám již od roku 2005. Po ukončení studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jsem nasbírala jako advokátní koncipientka bohaté zkušenosti ze všech oblastí práva.

Jako advokátka s generální praxí poskytuji klientům právní služby v širokém spektru právních případů, a to se zaměřením na oblast práva občanského, zejména práva nemovitostí, práva rodinného, smluvního, pracovního a práva obchodního.

Právní služby jsou poskytovány ve formě právního poradenství, přípravy smluvní agendy a dalších právních úkonů, i formou zastupování klientů ve sporných či jiných řízeních a při vymáhání pohledávek nebo mimosoudním řešení sporu. Klientům se k dispozici nabízí komplexní právní servis i zhotovení jednotlivých právních úkonů.

Prvořadým cílem mé práce je rychlý, efektivní a kvalitní právní servis, úspěch v záležitosti klienta a důraz na jeho zájmy.