Cena za poskytnuté právní služby záleží na dohodě advokáta a klienta. Cena je pro klienta transparentní tak, aby byl vždy dopředu informován, kolik bude za právní služby platit.

V rámci ceny je zohledněn zejména rozsah a specifikace požadované právní služby, její časová náročnost a složitost.

Nejčastěji aplikuji odměnu hodinovou, která odráží čas advokáta strávený nad právní záležitostí, a to nikoliv za každou započatou hodinu, jak bývá zvykem, ale účtuji pouze čas skutečně strávený řešením právního případu klienta.

U hodinové odměny je výše odměny obvykle sjednána s ohledem na složitost a charakter věci v rozmezí 1.900 Kč až 2.500 Kč za hodinu.

Lze rovněž sjednat odměnu jednorázovou – pevnou částkou za předem definovanou právní službu, například u jednorázových právních konzultací, on-line konzultací, v případě přípravy smluv a dalších listin.

Rovněž je možné domluvit úkonovou odměnu – za každý specifikovaný úkon poskytnuté právní služby, podílovou odměnu, která se stanoví sazbou z hodnoty sporu či pohledávky, jednorázovou odměnu za předem stanovený výsledek, nebo měsíční paušální odměnu, což je pro klienta výhodné, pokud potřebuje využívat právních služeb pravidelně.

Není-li odměna advokáta dohodou určena, řídí se vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).